Kinderen

Kinderen

Hier vindt u informatie over
–   Eerste Heilige Communie
–   Heilig Vormsel
–   Kinderwoorddienst
–   Kinderkerk

Voor het document met onderstaande informatie [Klik Hier]

♦  Eerste Heilige Communie

De datum van de Eerste Heilige Communieviering 2022 is op dit moment nog niet bekend.

Als uw kind in het schooljaar 2021/2022 in groep 4 zit, kunt u uw kind voor de Eerste Heilige Communie aanmelden – graag vóór 1 januari 2022 – via ons parochiesecretariaat,
e-mailadres: 
Na de aanmelding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.
De aanmelding is definitief als u het aanmeldingsformulier ingevuld terugstuurt.
Vanaf dan zult u op de hoogte gebracht worden over de datum van de Eerste Heilige Communie
en de data van de voorbereidingstijd.

Om de Eerste Heilige. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw zoon/dochter is gedoopt. Indien uw zoon/dochter niet gedoopt is en u wenst dat dit zal gebeuren, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (06 – 83796183)

Voor vragen over de Eerste Heilige Communie, kunt  u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
    Mailadres:    
    Tel.:    06 1079 3062

♦  Voorbereiding Heilig Vormsel

De datum van de Vormselviering 2022 is op dit moment nog niet bekend.

Als uw kind in het schooljaar 2021/2022 in groep 8 zit, kunt u uw kind voor het vormsel aanmelden – graag vóór 30 oktober 2020 – via ons parochiesecretariaat, e-mailadres: 
Na de aanmelding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.
De aanmelding is definitief als u het aanmeldingsformulier ingevuld terugstuurt.
Vanaf dan zult u op de hoogte gebracht worden over de datum van de Vormselviering en de data van de voorbereidingstijd. Ook als u nog niet weet of uw kind het vormsel zal willen ontvangen, is het van harte welkom bij de voorbereiding.

Voor vragen over het Vormsel, kunt  u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
    Mailadres:    
   
Tel.:    06 1079 3062

♦  Kinderwoorddienst

Elke 2e zondag van de maand tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek.
De kinderen hoeven zich hier niet voor aan te melden, als ze in de kerk zitten kunnen ze naar voren komen op het moment dat de kinderen worden uitgenodigd mee te doen met de kinderwoorddienst.

Wat is een kinderwoorddienst?
De kinderwoorddienst is een kleine viering in de dagkapel, speciaal voor de kinderen,
onder de Eucharistieviering.

Wat is het doel van de kinderwoorddienst:
Het is erop gericht om kinderen vertrouwd te maken met het Evangelie en met de Eucharistieviering.

Hoe gaat de kinderwoorddienst in z’n werk?
De kinderen zitten tot en met het openingsgebed samen met hun ouders in de kerk.
Na het openingsgebed worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de dagkapel.
Dan begint de kinderwoorddienst. Tijdens de kinderwoorddienst horen de kinderen het Evangelie van die zondag op hun eigen niveau. Daarna praten we erover, bidden we met elkaar en maken meestal ook nog een klein werkje. Tijdens de collecte keren de kinderen we terug bij hun ouders en vieren we samen de Eucharistie. Zo kunnen ouders en hun kinderen via een vriendelijke en eenvoudige benadering, samen op weg gaan naar meer betrokkenheid bij geloof, de kerk en de parochie.

Voor welke leeftijd is de kinderwoorddienst?
Voor alle kinderen in de leeftijd van de bassischool en voor de iets oudere kinderen die het nog fijn vinden om mee te vieren. Mochten er ook jongere kinderen mee willen doen, is het wenselijk dat een ouder broertje of zusje of 1 van de ouders er ook bij is.

Voor vragen over de kinderwoordviering, kunt  u zich wenden tot:
    Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
    Mailadres:    
    Tel.:    06 1079 3062

♦  Kinderkerk

Elke 3-de zondag van de maand.

“Laat de kinderen tot Mij komen”,  sprak Jezus (Matteüs 19, 14).
Iedereen hoort erbij, de kinderen ook. ………sterker nog:
juist zij horen erbij;
want wat kunnen grote mensen wel niet leren van kinderen!
In onze parochie horen de kinderen er ook bij.

De kinderkerk is een viering voor jonge kinderen waarin in een gemoedelijke sfeer Bijbelverhalen worden verteld en liedjes worden gezongen. De kinderen mogen een kaarsje aansteken, iets meenemen voor de Boodschappenmand en voor de jarigen wordt gezongen. Er is een pauze waarin de kinderen bij een glas ranja iets knutselen of een kleurplaat maken terwijl de ouders een kop koffie drinken. De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot) ouders. Een mooie manier om kinderen vertrouwd te maken met de verhalen over God en Jezus, met bidden en zingen, met samen vieren, zeven maal per jaar– niet in de zomervakantie – in ’t Saam naast de Sint Jozefkerk, om 11.30u. Het duurt een uurtje.

 

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden