Catechese

Catechese

Catechese is het inleiden van mensen in het geloof.
Dit is een voortdurend en steeds weer opnieuw beginnend proces.
In onze parochie wordt een catechese programma aangeboden  ter voorbereiding op de zogenoemde “initiatie sacramenten” van doop, van eerste  communie en van het vormsel.
Voor voorbereidingsprogramma doorklikken naar sacramenten van [doopsel], [eucharistie] en [vormsel].

 

Daarnaast is er een catechese programma voor volwassenen, die zich (verder) willen verdiepen in het geloof.

♦  Cursus “Bouwstenen van ons geloof”

Op 12 september gaat al weer voor de elfde keer de geloofsverdiepingscursus “Bouwstenen van ons geloof” van start.
Inmiddels hebben meer dan 150 mensen aan de cursus deelgenomen.

Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst de cursus voor de beide parochies St.-Joris en St.-Marcellinus gehouden in het parochiecentrum van Wierden. Het was een grote groep met 25 deelnemers uit zowat alle geloofsgemeenschappen van de beide parochies. Voor 6 mensen was de cursus een voorbereiding om toe te treden tot de RK Kerk. Binnenkort zullen ze door het vormsel of doopsel en vormsel in onze Kerk worden opgenomen.

Mgr. De Korte heeft het vaak gehad over de “sprakeloosheid” bij veel katholieken. Hij bedoelt daarmee dat velen van ons het moeilijk vinden om hun geloof onder woorden te brengen en dat ze in een discussiegesprek over thema’s die geloof en leven raken, vaak zwijgende toeschouwers zijn of niet verder komen dan: “Dit voel ik zo.” Maar hoe belangrijk het gevoel ook is, als je niets kunt beargumenteren vanuit het Woord van Christus en vanuit het nadenken van de Kerk over allerlei essentiële bouwstenen van ons geloof, dan kun je ook niet het geloof dichterbij brengen voor je kinderen en bij kritische vragen van anderen, sta je met de mond vol tanden. En misschien is het wel het allerbelangrijkste voor je eigen motivatie om wat meer begrip te krijgen, waarom we als katholieken zó geloven, vieren en leven. Natuurlijk is iedereen uit de St. Joris- en de St.-Marcellinusparochie welkom op de cursus. Maar om toch nog goed met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, moet de groep niet groter zijn dan 25 deelnemers. Voorrang wordt daarbij gegeven aan mensen die overwegen om katholiek te worden. Als u mensen kent die daar over denken, is het goed hen op de cursus te attenderen.

Belangrijke doelgroepen zijn:

  • Mensen die vrijwilligerswerk doen voor de parochie.
  • Ouders van communicanten en vormelingen
  • Mensen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten
  • Jongeren die wat meer willen weten over hun geloof

De cursus wordt gehouden op 14 maandagavonden (2x per maand)
van 19.45 u tot 21.15 uur in de pastorie van Wierden.
Het basisboek is de Youcath die gemeenschappelijk besteld kan worden.

Omdat we op 12 september starten gaarne opgave vòòr 10 september bij:
Vicaris Woolderink, tel. 06-83796183.

♦  “Geloven Nu”

<

Voor vragen en opgave kunt u contact opnemen met:
Bea Oude Mulders
Email:
Telefoon: 0546 – 459 417

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden