St.-Jorisparochie  -  Almelo
Vormsel

Vormsel

Voorbereiding Heilig Vormsel 

Datum Vormselviering:  25 juni 2023

Voor het document met onderstaande informatie [Klik Hier]

Als uw kind in het schooljaar 2022/2023 in groep 8 zit, kunt u uw kind voor het vormsel aanmelden via ons parochiesecretariaat,
Mailailadres: 
Na de aanmelding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.
De aanmelding is definitief als u het aanmeldingsformulier ingevuld terugstuurt.
Vanaf dan zult u op de hoogte gebracht worden over de datum van de Vormselviering en de data van de voorbereidingstijd. Ook als u nog niet weet of uw kind het vormsel zal willen ontvangen, is het van harte welkom bij de voorbereiding.

Voor vragen over het Vormsel, kunt  u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
Mailadres:    
Tel.:                06 1079 3062

Heilig Vormsel

Vormsel

Het Vormsel vormt samen met het Doopsel en de Eucharistie (Eerste Heilige Communie) het geheel van de drie zogenoemde “initiatiesacramenten” van de Katholieke Kerk.
De drie sacramenten die de mens laten intreden in de katholieke geloofsgemeenschap.
De keuze voor het laten dopen en mee laten doen aan de Eerste Heilige Communie, is ( meestal) een keuze van de ouders. Door uw kind te laten dopen hebt u hem of haar op de weg van het geloof gezet, in het sacrament van het Vormsel wordt die stap bevestigd door uw kind zelf. Hij /zij geeft met het ontvangen van het Vormsel aan verder te willen gaan op de weg van het geloof.

In het sacrament van het Vormsel ontvangt een gedoopte de kracht van Gods Heilige Geest. Het is het sacrament dat aan kinderen wordt toegediend als zij in de laatste groep van de basisschool zitten, een scharniermoment in hun leven. Want zij gaan dan (eigen) keuzes maken, gaan steeds meer ontdekken wat hun gaven en talenten zijn waarmee zij hun weg mogen gaan in het leven.
Een ontdekkingsreis die niet altijd zonder moeilijkheden verloopt.
U als ouder zult hen daarbij begeleiden en opvangen waar nodig.
Daarin kan ook het Vormsel een plaats hebben, als “cadeau” voor hun verdere leven.
Een cadeau in de vorm van de Heilige Geest.

Geef een reactie

Pastorale Hulp en Overlijden