St.-Jorisparochie  -  Almelo
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

 

Sinds 2014 is in de Nederlandse Kerkprovincie de Gedragscode Pastoraat van kracht.
Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen. Een minimale voorwaarde daarvoor is uiteraard dat in ieder geval geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.
“Sociale veiligheid’ omvat echter veel meer
dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.
Het gaat daarbij ook om het
respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen.

De Katholieke Kerk in Nederland kent een ‘R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag’
(https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/) .

In de St.-Jorisparochie zijn een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld waar grensoverschrijdend gedrag gemeld kan worden.

Joke Pezie

mobile:  06 2098 8147

 

Harry Altena

mobile:  06 1797 5729

 

Pastorale Hulp en Overlijden