St.-Jorisparochie  -  Almelo
Jozef Locatieraad

Jozef Locatieraad

Locatieraad St.-Jozef

De organisatie van de parochie bestaat uit een 4-tal clusters, ook wel werkvelden of sectoren genoemd, n.l. Gemeenschapsopbouw, Diaconie, Catechese en Liturgie.
Een sector of werkveld bestaat uit diverse werkgroepen.

De overkoepelende Locatieraad heeft een coördinerende taak ten opzichte van de vier werkvelden.

De Locatieraad van de Sint Jozeflocatie telt momenteel 5 leden (de Vicaris niet meegeteld; hij maakt in principe geen deel uit van de raad). Zij nemen als vertegenwoordiger van één van de werkvelden/sectoren, of op basis van persoonlijke deskundigheid zitting in de Locatieraad.
Ze vergadert eens per maand en de belangrijke besluiten worden gecommuniceerd via het gezamenlijk parochieblad: “Noorderlicht”. De Locatieraad wordt door Koos van Leeuwen in het kerkbestuur vertegenwoordigd.

Samenstelling:

Dhr. Martin Harmsel
voorzitter
Dhr. Ben Hulshof
lsecretaris
Dhr. John van Dam
penningmeester
Dhr. Henk Goossen
lid

onderhoud gebouwen

E-mailadres locatieraad:

Geef een reactie

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden