St.-Jorisparochie  -  Almelo
Jozef geschiedenis

Jozef geschiedenis

Sint JozefKerk

Jozef_21_EersteSchets

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwam de huidige woonwijk Sluitersveld tot stand. De katholieke bevolking nam er zodanig toe, dat besloten werd tot oprichting van de
St.-Jozefparochie.
De weleerwaarde heer H.A.J. Groothuis was de bouwpastoor van de nieuwe parochie.
Op 9 juni 1952 werd begonnen met de bouw van de kerk.
De Plechtige Consecratie vond plaats op 25 augustus 1953.

De geschiedenis van de St.-Jozefkerk staat uitgebreid beschreven in het jubileumboek dat verscheen in 1993 bij het 40 jarig bestaan van de St.-Jozefparochie.

Jozef_00_500x705A

Sint Jozefparochie Almelo
1953 – 1993
40 jaar parochiegemeenschap

Bekijk pdf

Dit boek is verkrijgbaar bij de gastvrouwen
op de St.-Jozef locatie. 

Geef een reactie

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden