Paastriduum
Paastriduum

Paastriduum

Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2024

Web-vesie [klik hier]
Print-versie {Klik hier}

Pastorale Hulp en Overlijden