St.-Jorisparochie  -  Almelo
P01_Sacramenten

P01_Sacramenten

Sacramenten

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbare gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de kerk toevertrouwd.

De Eucharistie is de bron, middelpunt en zending van ons Christen zijn. Zo mogelijk wordt dit ieder weekend in iedere geloofsgemeenschap gevierd. Om volledig mee te kunnen vieren worden (jonge) mensen via de voorbereiding op de 1e communiecatechese daar op voorbereid. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het  parochiesecretariaat of de gastvrouwen van uw eigen geloofsgemeenschap.

Doopsel, Vormsel, en Huwelijk zijn sacramenten waaraan catechese voorafgaat. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het  parochiesecretariaat of de gastvrouwen van uw eigen geloofsgemeenschap.

Wijding tot diaken of priester: hieraan gaat een jarenlange studie vooraf. Informatie via de pastoor of via http://aartsbisdom.nl/opleidingen/default.aspx

De zeven sacramenten

Er zijn drie sacramenten van initiatie (= opneming in de gemeenschap):
Doopsel, Eucharistie (doen van 1e communie) en H.Vormsel.
Twee sacramenten van genezing:
Boete en Verzoening (de biecht) en de Ziekenzalving (H.Oliesel).
Tot slot zijn er de twee sacramenten van gemeenschap en zending:
het Wijdingssacrament tot het Priesterschap en het Huwelijk.

Geef een reactie

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden