Home


Vieringen in Almelo

♦  4-de Zondag door het Jaar
   Za, 28-Jan  18:30  Eucharistieviering   Joze4fkerk
   Zo, 29-Jan  09:30   Eucharistieviering   Elisakerk
   Zo, 29-Jan  11:00   Eucharistieviering   Georgiusbasiliek   

Herinnering Aanmelding Eerste Heilige Communie 2023

Op zaterdag 4 februari 2023 beginnen we weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via ons parochiesecretariaat:

De ouderavond vooraf aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is op dinsdagavond 17 januari om 20.00 uur in de pastorie van de basiliek. De viering voor de Eerste Heilige Communie is op zondag 16 april 2023.

Voor vragen over de Eerste Heilige Communie, kunt  u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet
mail:           
mobile:      06 1079 3062

 

Doe mee met de Digitale Collecte

U kunt telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL71 RABO 0102 1358 00  t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden