Home


Vieringen in Almelo

♦ 20-ste Zondag door het Jaar
   Za, 13-Aug  18:30   Jozefkerk   Eucharistieviering
   Zo, 14-Aug  11:00   Georgiusbasiliek   Eucharistieviering

Ariëns Prijs voor Diaconie  [klik hier]

Onze M25 groep is genomineerd voor de Ariënsprijs 2022.
We houden ons al sinds 2015 bezig met de werken van Barmhartigheid en hier hebben we een schitterend project aan overgehouden n.l. het uitdelen van fruitmandjes aan zieken, eenzamen, ouderen kortom iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. In onze parochie hebben al velen een mandje ontvangen en tot op de dag van vandaag krijg je mooie reacties terug, zoals: waarom ik? En prachtig om ineens jongeren voor je deur met een mandje. Deze actie wordt super gewaardeerd en blijft op de agenda.

Doe mee met de Digitale Collecte

U kunt telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL71 RABO 0102 1358 00  t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden