Home


♦  Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet op 14 september, komende dagen over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.
Lees Meer … [Klik Hier]

♦  Weekend Vieringen Jozefkerk & Georgiusbasiliek

Per viering mag maximaal 15% van de beschikbare zitplaatsen bezet zijn.
(Jozefkerk 90;  Georgiusbasiliek 120)
Registratie bij ingang kerk.

Doe mee met de Digitale Collecte [Klik Hier]
U kunt ook telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL89 RABO 0102 1000 71 t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden