Home


♦  St.-Jozefkerk;  in december geen avondmis op zaterdag en dinsdag

Zoals u in onderstaand bericht kunt lezen en mogelijk ook al op het nieuws via radio en tv
van woensdag 1 december hebt gehoord, hebben de Nederlandse Bisschoppen per direct besloten mee te gaan met de bepalingen van de Overheid om geen activiteiten te organiseren van 17.00 u tot 5.00 u.
Dat betekent helaas dat de zaterdagavondmis van 18.30 u en de dinsdagavondmis van 19.00 u in de St.-Jozefkerk voor de maand december komen te vervallen.
Ook voor de St.- Georgiusbasiliek, komen de avondvieringen op maandag en woensdag te vervallen evenals alle andere kerkelijke activiteiten in de beide kerken na 17.00, zoals vergaderingen, cursusbijeenkomsten en repetities.
Een nog grotere teleurstelling is het vervallen van alle Kerstvieringen op Kerstavond 24 december, waartoe de Bisschoppen eveneens besloten hebben.
We zullen net als vorig jaar op Kerstavond alleen een livestream uitzending kunnen realiseren in een lege Basiliek.
Al met al een trieste tegenvaller die ons allemaal raakt!
Laten we hopen dat alle inspanningen ten minste een gunstige uitwerking hebben voor de situatie in het begin van het nieuwe jaar. En bidden we om Gods bescherming en om de kracht de crisis te overwinnen.
Vicaris Woolderink

♦  Bisschoppen: geen vieringen na 17 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.
Lees meer:  [Klik Hier]  

Doe mee met de Digitale Collecte

U kunt telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL89 RABO 0102 1000 71 t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden