Home

Buitengewoon Urbi et Orbi live op NPO 2

Vrijdag 27 maart zal paus Franciscus vanaf 18 uur op een leeg Sint-Pietersplein een speciale gebedsviering leiden in verband met de coronacrisis.
Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven.
Live verslag vanaf 17.55 door KRO-NCRV op NPO 2.
Het commentaar wordt verzorgd door Wilfred Kemp.

Meer Lezen … [Klik Hier]
Bericht Downloaden [Klik Hier]

Update maatregelen vanwege het coronavirus

Download Bericht [Klik Hier]

Beste parochianen,

Helaas moeten we met een update komen aangaande de vieringen op de weekdagen.
De Nederlandse Bisschoppen hebben gezien de ernst van de corona crisis besloten om ook de vieringen op weekdagen niet meer toe te staan voor een beperkte kleine groep vanwege het risico op besmetting. Hiermee sluiten ze aan bij het beleid van de regering aangaande samenkomsten met meerdere mensen.

Vanaf vandaag zullen de lauden/vespers in de Basiliek vervallen en ook de aanbidding van het H. Sacrament op woensdagavond. Er vindt alleen iedere dag een Eucharistie plaats met de priester en een lector/acoliet, zonder aanwezigheid van andere gelovigen.

Alle vieringen worden dagelijks uitgezonden en zijn op uw laptop of tablet live te volgen of eventueel op een later tijdstip te bekijken. Klik daarvoor op onderstaande link:
https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA

De tijden van de vieringen zijn op zondag 10.00 uur; maandag en dinsdag 19.00 uur;
woensdag, donderdag en vrijdag 09.00 uur en zaterdagmorgen om 10.00 uur.

Ik ben de vrijwilligers die deze uitzendingen mogelijk maken bijzonder dankbaar. Zo kunnen we toch in onze parochie biddend met elkaar verbonden blijven.

Uiteraard blijft het mogelijk om een Misintentie aan te vragen via het volgende emailadres:
secretariaat@stjorisparochie.nl

Eerste H. Communie
Helaas zal ook de geplande viering van de Eerste H. Communie op zondag 24 mei geen doorgang kunnen vinden. We begrijpen dat dit voor de betrokken ouders en kinderen een teleurstelling is, maar we hopen de draad weer op te pakken zodra alle gevaar geweken is.

Catechetische bijeenkomsten en vergaderingen
Tot nader order zullen ook alle bijeenkomsten op de pastorie vervallen, waaronder de Geloofsverdiepingscursus van de woensdagavond. Dat betekent dat ook de opname in de R.K. Kerk van een aantal cursisten op een later tijdstip zal plaatsvinden dan 31 mei.

Noorderlicht
De komende uitgave van ons parochieblad het Noorderlicht zou vrijdag 8 mei aangeleverd worden en ingaan het weekend van 16/ 17 mei. U hebt in het Noorderlicht wat u pas ontvangen hebt al kunnen zien, dat er informatie in staat die nu volledig achterhaald is, want de kopij voor activiteiten moet ruim van te voren worden opgestuurd. Het lijkt daarom beter te wachten met een nieuwe uitgave van het Noorderlicht tot er meer zekerheid is.
Alle berichtgeving kunt u in de komende tijd op deze website volgen o.a. via de weekberichten.
U zult binnenkort hier ook informatie vinden voor de Goede Week.

Beste parochianen, ik wens u heel veel sterkte toe in deze tijd en ik zal dagelijks de Eucharistie vieren om Gods bescherming te vragen voor ons allen, vooral voor hen die in een risicovolle situatie zich inzetten voor hun medemensen en om bemoediging en steun voor allen die op welke wijze ook hard getroffen zijn door deze crisis. En we dragen de H. Mis bijzonder op voor de genezing van de zieken, en voor de zielerust van de overledenen wereldwijd.

In hartelijke verbondenheid,
Vicaris Woolderink

 

Eucharistieviering GeorgiusBasiliek Online

De bisschoppen schrijven voor dat de zondagse Eucharistieviering van de priesters plaatsvindt in beslotenheid, zonder koor, eventueel met cantor. Dit geldt ook voor de St.Jorisparochie.
Parochianen hebben de mogelijkheid deze Eucharistieviering online te volgen via YouTube.
Ook de vieringen door de week zijn via dit kanaal te volgen. 
Klik op onderstaand adres:
[https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA]
Kies hier de actuele livestream of één van de oudere uitzendingen.

Palmzondag en Pasen;
geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week
(het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.
Dit gebeurt met grote pijn in het hart

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april.
(Tweede Paasdag)
Lees Meer  ..  [Kik Hier]

Klokken Luiden

Beste Parochianen,
Wij sluiten ons graag aan bij het initiatief van de Raad van Kerken om vanavond,
en ook op Maria Boodschap 25 maart en op woensdag 1 april de klokken van onze kerken te luiden als een ”teken van hoop en vertrouwen” en ook als een oproep tot gebed om bescherming en genezing.
In hartelijke vebondenheid,
Vicaris Woolderink
Geplaatst: 18-mrt-2020

Geen Viering  Hoog Schuilenburg

I.v.m. het corona-virus is er donderdagmiddag 26-mrt-2020 15:00 uur
geen viering in Hoog Schuilenburg.
Geplaatst: 18-mrt-2020

Geen Gastvrouwen op locaties

Nu het corona-virus heerst zijn de locaties Georgius en Jozef gesloten voor bezoekers t/m 6 april.
Geplaatst: 16-mrt-2020

Boodschap van Vicaris Woolderink
n.a.v. het corona-virus

Download Bericht [Klik Hier]

Wie had enige weken geleden kunnen denken dat het corona-virus zo’n impact zou kunnen hebben, ook voor onze eigen land?
De gevolgen zijn onverwacht groot. En wij voelen ons bijzonder verbonden met de mensen die een dierbare verloren hebben en met hen die zelf getroffen zijn en hopen op een voorspoedige genezing.
Anderen brengt het in een moeilijke situatie vanwege allerlei beperkingen in het maatschappelijk leven, die ook financiële gevolgen hebben.

Voor de parochies in heel veel landen betekent het dat er geen mogelijkheid is om de H. Eucharistie te vieren. Een maatregel die op dit wereldwijde niveau ongekend is in de geschiedenis van de Kerk.

U vindt op deze website alle maatregelen die voor de komende tijd voor de parochies getroffen zijn door Nederlandse Bisschoppenconferentie.
De belangrijkste zijn dat er geen publieke vieringen van de Eucharistie zijn in het weekend en dat bij kerkelijke uitvaarten alleen de kring van de direct betrokken familie en vrienden aanwezig kunnen zijn.

Vooralsnog zijn de liturgische vieringen voor kleine groepen toegestaan en blijft het rooster voor de vieringen op werkdagen in de Basiliek en de St.-Jozefkerk tot nader order onveranderd.
Helaas kunnen deze vieringen geen vervanging zijn voor iedereen die gewoonlijk op zaterdagavond en zondag naar de kerk komt. Een groter aantal deelnemers dan gebruikelijk op de vieringen door de week, geeft een te groot risico en zou ook deze vieringen in gevaar brengen. Ik hoop dat u er begrip voor hebt dat we deze Missen moeten beperken tot de kleinere groep mensen die gewoonlijk dagelijks de Eucharistie meevieren. Daardoor blijft het mogelijk dat ik toch de H. Mis kan opdragen namens onze geloofsgemeenschap voor de noden en intenties van ons allen, in de hoop en het vertrouwen dat we deze crisis te boven komen.

Om op de zondag als de “Dag des Heren” toch verenigd te zijn met God in de viering van de H. Eucharistie, kunt u op NPO 2 om 10.00 u de tv-uitzending van de H. Mis volgen.
En door de week op radio Maria om 9.00 u en 19.00 u via DAB+ (digitale radio),
internet of via de app voor telefoon en tablet.

In deze Veertigdagentijd – een tijd van grotere aandacht voor vernieuwing en verdieping van onze relatie met God en van solidariteit met onze medemensen – worden we bijzonder uitgenodigd tot gebed om Gods bescherming te vragen en om te bidden voor hen die getroffen zijn door het corona-virus èn om onderling mensen bij te staan voor zover dit in ons vermogen ligt.

In hartelijke verbondenheid,
Uw pastoor,
Mgr. A.J.J. Woolderink

Informatie Bisdom [Klik Hier]

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden