Home

Live Uitzendingen Georgiusbasiliek via YouTube: 
[jorisparochie almelo]

Zondag 22-Nov  10:00 uur; Christus Koning  (Hoogfeest)
Zondag 29-Nov  10:00 uur; 1-ste Zondag van de Advent
Zondag 06-Dec  10:00 uur; 2-de Zondag van de Advent
Zondag 13-Dec  10:00 uur; 3-de Zondag van de Advent
Zondag 20-Dec  10:00 uur; 4-de Zondag van de Advent


Protocol Vieringen in de R.K. Kerk

Protocol Kerkelijk Leven Op Anderhalve Meter (10 juli 2020)  [klik hier]

  • Maximaal 30 personen per dienst. 
  • Gebruik mondkapje (dringend advies)
  • Aanmelden via secretariaat
    mobiel:  06 3128 2344  (Bij voorkeur donderdag tussen 09.45-10.45 en 12.30-14.00 uur) 
    email:     secretariaat@stjorisparochie.nl

 

Een pastoraal woord
van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,
aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Lees Bericht [klik hier]


Doe mee met de Digitale Collecte [Klik Hier]
U kunt ook telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL89 RABO 0102 1000 71 t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 


St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden