Home


Live Uitzendingen Georgiusbasiliek 
YouTube:   
[St Joris Almelo]

Zondag  09-Mei-2021  10:00 uur;  Eucharistieviering;  Zesde Zondag van Pasen – “Vocem”
Donderdag  13-mei-2021  10:00 uur;  Eucharistieviering;  Hemelvaart van de Heer
Zondag  16-mei-2021  10:00 uur;  Eucharistieviering;  Zevende Zondag van Pasen – “Exaudi”
Zondag  23-mei-2021  10:00 uur;  Eucharistieviering; Hoogfeest van Pinksteren

Oproep gebed overwinning coronaviruspandemie

Kardinaal Eijk doet een oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede tot deze intentie de rozenkrans gebeden.
Lees Meer  … [Klik Hier]

Weekend Vieringen Jozefkerk & Georgiusbasiliek

Per viering mag maximaal 10% van de beschikbare zitplaatsen bezet zijn.
Aanmelden via secretariaat;

Email:
Mobiel: 06 3128 2344 
(bij voorkeur donderdag tussen 10.00-12.00 uur)

 

Doe mee met de Digitale Collecte [Klik Hier]
U kunt ook telebankieren; maak een bedrag over naar rekening nr.
NL89 RABO 0102 1000 71 t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte

 

St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

De St.-Jorisparochie maakt deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden