H. Communie

Datum Eerste Heilige Communie 2022

De datum van de Eerste Heilige Communieviering 2022
is op dit moment nog niet bekend.

Voor het document met onderstaande informatie [Klik Hier]

Als uw kind in het schooljaar 2021/2022 in groep 4 zit, kunt u uw kind voor de Eerste Heilige Communie aanmelden – graag vóór 1 januari 2022 – via ons parochiesecretariaat, e-mailadres:
Na de aanmelding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd.
De aanmelding is definitief als u het aanmeldingsformulier ingevuld terugstuurt.
Vanaf dan zult u op de hoogte gebracht worden over de datum van de Eerste Heilige Communie en de data van de voorbereidingstijd.

Om de Eerste Heilige. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw zoon/dochter is gedoopt. Indien uw zoon/dochter niet gedoopt is en u wenst dat dit zal gebeuren, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (06 8379 6183) of Bea Oude Mulders, parochiecatecheet (06 1079 3062).

Voor vragen over de Eerste Heilige Communie, kunt u zich wenden tot:
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
Mailadres:
Tel.: 06 1079 3062

Eerste Heilige Communie

Eucharistie

De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus.

Als uw kind dit schooljaar in groep 4 zit, mag het de Eerste Heilige Communie gaan doen; vanaf dat moment mag uw kind in alle vieringen de Heilige Communie ontvangen.

De voorbereiding vindt plaats in ongeveer 6 bijeenkomsten, dit zal buiten schooltijd zijn. Daarnaast is er een puzzeltocht in de kerk en een presentatieviering.

Op een aantal scholen wordt in de klas ook aandacht besteed aan de communie. En thuis kunt u ook helpen: de kinderen krijgen opdrachten mee naar huis, die u samen met uw kind kunt gaan maken.

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden