St.-Jorisparochie  -  Almelo
Administratief

Administratief

Administratief

Voor ophalen formulieren  [klik hier]

Verzoek tot lid van de St.-Jorisparochie

Indien u in de R.K.-kerk gedoopt bent zult u in de meeste gevallen van naam bekend zijn in de parochie/ kerklocatie waar uw woonadres onder ressorteert. Indien u komt wonen binnen de St.Jorisparochie ontvangt u wanneer uw gegevens bij de burgerlijke gemeente bekend zijn een welkomstbrief van de parochie waar uw gegevens (en die van eventuele gezinsleden) staan vermeld. Mocht u niets van ons vernemen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gastvrouwen of een mail sturen naar de secretaris.
Wanneer u niet binnen het verzorgingsgebied van de St.Jorisparochie woont en toch lid wilt worden van de St.-Georgius- of St.-Jozefgeloofsgemeenschap dan kunt u voorkeurparochiaan worden. Neem dan contact op met de gastvrouwen van de betreffende geloofsgemeenschap of mail de secretaris. U wordt dan als parochiaan ingeschreven en uitgeschreven uit de geloofsgemeenschap waar u op grond van uw woonlocatie bent ingeschreven. Dit geldt speciaal voor mensen die verhuizen naar een verzorgingshuis buiten de parochie/locatie en die toch ingeschreven willen blijven in hun oorspronkelijke geloofsgemeenschap.

Wanneer u in een andere christelijke kerk bent gedoopt en lid wilt worden van de
R.K.-Kerk, kunt u contact opnemen met leden van het pastorale team of gastvrouwen.
Dit geldt tevens voor mensen die zich willen oriënteren over het geloof in Christus.

Verzoek tot Kerkverlating

Uitschrijven uit de katholieke kerk moet volgens een bepaalde procedure geschieden.
De consequenties die dit met zich meebrengt zijn te vinden op de site van het [bisdom]

Wij raden u aan deze eerst te raadplegen voordat u officieel overgaat tot een definitief besluit.

Voor het formulier met verzoek tot kerkverlating klik [hier]

Het verzoek richten aan de pastoor van de parochie waar verzoeker woonachtig is.
Verzoeker ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de parochie.

Pastorale Hulp en Overlijden