St.-Jorisparochie  -  Almelo
Doopsel

Doopsel

Doopdata

DatumSt.-GeorgiusSt.-Jozef
2024
07-janDoop van de Heer
Schelpenviering
!1:00

De ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar 2023 worden voor deze viering uitgenodigd.
Na de viering worden de doopschelp en doopmotivatie uitgereikt aan de ouders.

10-mrt13:00 uur14:00 uur
30-mrtPaaswakeTijdens Viering
09-jun13:00 uur14:00 uur
22-sep13:00 uur14:00 uur
10-nov13:00 uur14:00 uur

Dopen

DoopDe geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.
Het doopsel is het sacrament van de “intrede”, geboren worden in het geloof. De hele symboliek met water, zalf en licht verwijst naar het gaan van de duisternis naar het licht, door het water van de dood naar het land van het leven. Zo wordt je opgenomen in het mysterie van het goddelijk leven.

Voorbereiding

In de St.-Jorisparochie vinden de doopvieringenplaats plaats in beide locaties. Als voorbereiding op de doop van kinderen wordt van de ouders verwacht dat zij deelnemen aan de voorbereidingsavonden. We hopen dat de keus voor de doop een bewuste keuze is. Samen met andere doopouders wordt op deze avond hierbij stil gestaan. De doop is slechts het begin van het kerkelijk leven.
Ook worden praktische zaken behandeld.

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen voor beide kerken van onze parochie kan door middel van het invullen van het [doopformulier] dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het parochiesecretariaat:
Uiteraard kunt u ook langskomen op de pastorie om het formulier op te halen.
De doopvieringen vinden doorgaans plaats op de zondagmiddag.
Om 13:00 uur in de Georgiusbasiliek en om 14:00 uur in de Jozefkerk.
Ook zijn er speciale dagen waarop tijdens vieringen wordt gedoopt.

Volwassenen die gedoopt willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij de pastoor.
(Voor bereikbaarheid zie tabblad pastoraalteam)

Met hen wordt een persoonlijk intake gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Voor mensen die lid willen worden van de R.-K. Kerk en al wel gedoopt zijn kunnen ook een afspraak maken met het pastorale team.
Voor hen geldt een afwijkend kennismakingtraject.

Een aanmelding is definitief wanneer u een reactie van het parochiesecretariaat hebt ontvangen.

Geef een reactie

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden