St.-Jorisparochie  -  Almelo
Diaconie

Diaconie

Nieuws Parochiële Caritas Instelling


Caritas Flyer  [pdf]

Download Onderstaande Tekst  [pdf]


Wij hebben de indruk dat de Parochiële Caritas Instelling (PCI) niet voldoende bekend is.
Daarom willen wij hiervoor uw aandacht vragen.

Algemeen
De huidige Parochiële Caritas Instelling is voortgekomen uit de fusieparochie St. Joris. Eerder werd er al samengewerkt tussen de Caritas instellingen van de St. Georgiusparochie en de St. Jozef parochie. Met het fuseren van deze parochies is ook de Caritasinstelling weer nieuw leven ingeblazen.

Wat betekent eigenlijk Caritas?
Omzien naar elkaar, zorg voor je naaste, oog hebben voor de noden dichtbij en veraf. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschap als Kerk, met elkaar omgaan.
Om die zorg voor elkaar uit te spreken,  gebruiken we in de Kerk twee woorden: Caritas en Diaconie.
Caritas is het Latijnse woord voor naastenliefde. Het komt voor uit onze katholieke traditie.
Alle mensen worden geboren met het vermogen om lief te hebben. Vanuit die naastenliefde doen wij daden van liefde en barmhartigheid. Het eigene van Caritas is dat het voortkomt uit ons hart. Het hart dat geraakt is door de noden van de ander.
Een vorm van kerkelijk georganiseerde naastenliefde is de Parochiële Caritas Instelling. Het wil niet zeggen, dat u persé katholiek moet zijn om een beroep op ons te mogen doen. We zijn er voor iedereen.

Wat kan Caritas betekenen?
Wij kunnen (financiële) hulp bieden aan mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen.
Vaak is het zo dat men geen hulp vraagt/durft te vragen, waardoor de problemen verergeren en een oplossing steeds moeilijker te vinden is.
In deze situaties kan de P.C.I. wellicht uitkomst bieden. Om hulp vragen is niet leuk, maar soms wel noodzakelijk!

De PCI besteed geld aan verschillende soorten doelen:

  • Financiële en/ of materiële ondersteuning aan individuen en gezinnen, waar reguliere instanties niet voorzien.
  • Ondersteuning van diaconale activiteiten en groepen in de eigen parochie.
    Het verwerven en beheren van middelen.
  • Wij onderhouden een netwerk in de parochie, met maatschappelijke organisaties, andere kerken en overheidsinstellingen.
  • Financiële hulp gaat vaak gepaard met immateriële hulp ( een luisterend oor, verwijzing naar andere instanties).

Aanmelden
Hebt u vragen of om een of andere redenen hulp nodig van onze PCI? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Dit kunt u doen via de pastorie van de St. Jozef kerk (0546-861184) of de St. Georgiusbasiliek (0546-813298). De gastdames geven dan uw contactgegevens  door aan de leden van de PCI. Een van de PCI leden neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook mailen op het mailadres: of via een brief t.a.v. de PCI in de brievenbus van de desbetreffende pastorie.

Financiën
Veel activiteiten van de Caritas kosten geld. Om aan dit geld te komen zijn uw giften ook van harte welkom. Omdat de PCI een ANBI instelling is, kunnen de giften aan de PCI afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Giften kunnen worden gestort op rekening:
NL28 RABO 0102 1022 36 ten name van PCI St. Joris

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden