Nieuwsbrief Sep-2018
Nieuwsbrief Sep-2018

Nieuwsbrief Sep-2018

Ars_02Nieuwsbrief nr. 9 , September, jaargang 2018
Gebedsgroep Pastoor van Ars

Voor de nieuwsbrief [klik hier]

Voor oudere nieuwsbrieven klik op
[Publicaties] => Pastoor van Ars

Een gebedsgroep in een parochie is van essentieel belang, de gebeden zijn ter ondersteuning van de parochie zelf, voor de noden van de parochianen, voor de leken en pastoraalwerkers die zich bezighouden met de catechese, diaconie en kerkopbouw en liturgie. Gebedsgroepen bidden ook voor roepingen voor het priesterschap en de permanente diakens.

Momenteel staat de RK-kerk onder zeer grote druk. Als gebedsgroep bidden we dan ook voor onze bisschoppen, priesters en permanent diakens, dat ze iedere dag Gods roepstem mogen horen en ervaren om zo het evangelie en de sacramenten op een liefdevolle en waardige manier te mogen uitdragen naar de parochianen.

Veel leesplezier.

Namens de Gebedsgroep Pastoor van Ars.

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden