Nieuwsbrief Aug-2018
Nieuwsbrief Aug-2018

Nieuwsbrief Aug-2018

Ars_02Nieuwsbrief nr. 8 , Augustus, jaargang 2018
Gebedsgroep Pastoor van Ars

Voor de nieuwsbrief [klik hier]

Voor oudere nieuwsbrieven klik op
[Publicaties] => Pastoor van Ars

Op 4 augustus is het de gedachtenis van de H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars) de patroonheilige van onze gebedsgroep. Pastoor van Ars bracht velen op de weg van een godsdienstig leven. De kracht om zijn dienstwerk te vervullen vond hij in de H. mis. Daarin beleefde hij de nabijheid van Christus. Hij kon zeggen: het priesterschap is de liefde van het hart van Christus.

Op 15 augustus viert de RK het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, een mooie gelegenheid om als parochie er een mooie viering van te maken met de mogelijkheid van de zegening van de veldkruiden.

Bidden we deze maand ook speciaal voor de boeren in Twente dat er voldoende regen mag vallen. We wensen u een gezegende augustus maand toe en nog een mooie zomervakantie,

Namens de Gebedsgroep Pastoor van Ars.

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden