Nieuwsbrief Jun-2018
Nieuwsbrief Jun-2018

Nieuwsbrief Jun-2018

Ars_02Nieuwsbrief nr. 6 , Juni, jaargang 2018
Gebedsgroep Pastoor van Ars

Voor de nieuwsbrief [klik hier]

Voor oudere nieuwsbrieven klik op
[Publicaties] => Pastoor van Ars

De rooms katholieke kerk in West Europa (en ook in Nederland en Twente) ondergaat een stormachtige tijd het lijkt of we God kwijt zijn, doordat we worden opgeslokt en verdoofd door het seculiere dagelijkse leven. Waar moeten we ons als gelovigen op richten, wat is het fundament waar we altijd terecht kunnen. Dat is de “Heilige Eucharistie”.

Op zondag 3 juni viert de RK -Kerk het hoogfeest van het Allerheiligst Lichaam en Bloed van Christus: “met deze heilige spijzen geeft Hij ons het geneesmiddel tot de onsterfelijkheid en het onderpand van de verrijzenis ”. Laten we het Allerheiligste weer centraal stellen in ons leven en in de kerk. Dit vraagt van ons allen een cultuuromslag van het seculiere naar een sacrale mystieke geloofsbeleving. We kunnen dit niet alleen daarom moeten we speciaal bidden voor onze priesters dat de H. Eucharistie in hun hart mag leven zodat ze weer vol overgave en liefde het geloof mogen doorgeven.

We wensen u een gezegende juni maand toe,

Namens de Gebedsgroep Pastoor van Ars.

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden