Jaarverslag 2017 Aartsbisdom Utrecht

Jaarverslag-2017-Aartsbisdom-Utrecht-omslag-s-211x300De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2017 gepubliceerd en onder de parochies verspreid.
In het voorwoord van de 14 hoofdstukken tellende brochure schrijft vicaris-generaal mgr. Hoogenboom onder meer:
“In de afgelopen jaren en ook dit jaar weer is steeds duidelijker geworden dat, teneinde in de snel veranderende maatschappelijke en kerkelijke omstandigheden de parochiële zielzorg toekomstbestendig te maken, ingrijpende keuzen nodig zijn.”

“Dit alles moet steeds ten dienste staan van het present stellen van Christus en Zijn Evangelie in liturgie en diaconie, catechese en kerkopbouw. Dit jaarverslag maakt duidelijk hoe eveneens in 2017 zowel op aartsdiocesaan niveau alsook in de parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen op al de genoemde terreinen constructief en met het oog op de toekomst is gewerkt. Dit dankzij de gelovige inzet en betrokkenheid van vele gelovigen, de priesters, de diakens en de pastoraal werk(st)ers, waarvoor de bisdomstaf hen bij dezen van harte dankzegt,” aldus mgr. Hoogenboom.
Het Jaarverslag 2017 van het Aartsbisdom Utrecht is thematisch van opzet en behandelt onder meer ‘personeel en pastorale organisatie’, ‘caritas en diaconie’, ‘liturgie’, ‘jeugd en jongeren’, ‘het Ariënsinstituut’, ‘voortgezette vorming’ en ‘bedevaarten’. Een beknopte chronologie met overige memorabele gebeurtenissen in 2017 besluit het jaarverslag.

Om het Jaarverslag 2017 te lezen:  [klik hier]

Dit vind je misschien ook leuk...

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden