Georgius – Caeciliafeest 2017
Georgius – Caeciliafeest 2017

Georgius – Caeciliafeest 2017

 20171130_CeciliaFeest_Georgius_1008x756

Georgius – Caeciliafeest 2017
Zondag 26 november 2017
Paulien Nijhuis

Dit bericht ophalen als pdf-document [klik hier]

Tijdens een plechtig gezongen eucharistieviering, op het feest van Christus Koning, vierden wij als kerkkoor ook het jaarfeest van Sint Caecilia, patrones van de muzikanten. Tijdens de viering zongen we de ‘Missa Festiva’ van Alexander Gretchaninoff en het ‘Psallite Domino’ van Michel De Lalande.
Dit jaar waren er twee jubilarissen, namelijk Gerard Reinerink die dit jaar 65 jaar koorzanger is, en Ingrid Lucas-Hobert die dit jaar haar 40- jarig koorzangersjubileum viert. Beide zangers werden door vicaris Woolderink in de mis gehuldigd met een mooie speech, waarin hij onder andere refereerde aan de mooie stemmen van beide koorleden en zich tevens afvroeg hoe jong ze wel niet begonnen moesten zijn als koorzanger (hij dacht in de wieg, en veel scheelt dit ook niet). Ook werden door hem de eretekenen van de landelijke Sint Gregoriusvereniging uitgereikt.
Gerard Reinerink begon zijn loopbaan als koorzanger als dertienjarige jongen op het kerkkoor van Mariaparochie in het jaar 1952. Van een heldere jongenssopraan ontwikkelde hij zich na de stembreuk verder als bas, en zelfs als een zeer diepe bas. Na zijn huwelijk kwam hij in Almelo wonen, maar de eerste twee jaar ging hij elke keer nog op de fiets naar Mariaparochie om daar te zingen op het koor. In 1971 kwam hij in contact met Wouter de Rooij, die van 1949 tot 1980 koordirigent was van het Sint Georgiuskoor. De Rooij wilde Gerard erg graag bij ‘Zijn Koor’ (en dat was het ook!) hebben en dit gebeurde. In 1971 kwam Gerard bij het Georgekoor zingen, wat hem meteen zeer goed beviel. Samen met zijn broer Johan (tenor op ons koor) heeft hij toen nog een tweejarige cursus gregoriaans gevolgd in Tubbergen bij dhr. Broekhuis. Tijdens het examen moest hij Gaudeamus zingen, en slaagde (natuurlijk) glansrijk.
Onze tweede jubilaris Ingrid Lucas-Hobert kwam als meisje van 10 jaar in 1977 bij het Sint Georgiuskerkkoor van Wouter de Rooij als sopraan. De herinneringen aan deze tijd zijn voor haar nog zeer levendig. Ruim tien jaar lang maakte ze deel uit van ons koor, maar toen het jongerenkoor in die tijd zijn intrede deed vertrokken de vriendinnen van Ingrid naar het jongerenkoor. Ingrid vond het moeilijk om het Georgekoor te verlaten, maar bleef in haar leeftijdsgroep toen als enige achter. Met spijt in haar hart nam ze afscheid van het Georgekoor om samen met haar vriendinnen te kunnen zingen, echter niet zonder de leden van het Georgekoor te beloven: “ik kom terug”. Een belofte waaraan we haar af en toe fijntjes herinnerden. In de jaren tussen 1988 en 2010 zong ze bij het jongerenkoor het hoogste lied. Ook zong ze nog solo’s tijdens parochiereizen. In 2010 keerde ze terug naar het Georgekoor.
Gerard Reinerink die alle erepenningen van de Sint Gregoriusvereniging al heeft, kreeg een mooie kaars die hem door vicaris Woolderink werd overhandigd. Ingrid Lucas-Hobert had haar zilveren Gregoriusmedaille al en kreeg op deze dag haar gouden Gregoriusmedaille. Na de mis was er een mooi feest in Harbrinkhoek, ‘waarna allen voldaan huiswaarts keerden’ zoals in de notulen van het Georgekoor al meer dan een eeuwlang telkens wordt vermeld.
Het was weer een mooie Georgekoordag.

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden