En toch word ik priester
En toch word ik priester

En toch word ik priester

EnTochWordIkPriester

Vier jaar geleden sloot het Ariënsinstituut de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wegens een tekort aan studenten en renovatie. Dit jaar is hij weer heropend.
Dertien jonge studenten volgen er een opleiding om uiteindelijk straks priester te kunnen worden.
Maar wat bezielt die jongeren eigenlijk om daar tegenwoordig voor te kiezen nu de kerk onder druk staat?
In de documentaire “En toch word ik priester” praten drie studenten over hun keuze, de vooroordelen en hun dagelijks leven.

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden