Latijnse Mis – 12 mei 2018
Latijnse Mis – 12 mei 2018

Latijnse Mis – 12 mei 2018

TridentijnseMis_01Latijnse Mis
Zaterdag; 12 mei 2018  11:00 uur
St.-Georgiusbasiliek, Almelo

Celebrant:  Mg. Rey  (bisschop van Fréjus-Toulon)

Bij gelegenheid van de ledendag
van de “Vereniging voor Latijnse Liturgie”
is op zaterdag 12 mei om 11:00 uur,
een volledig Latijnse Mis in de St.- Georgiusbasiliek.
Kardinaal Eijk zal bij deze mis aanwezig zijn.

 

Belangstellenden zijn uitgenodigd om de mis bij te wonen.

Klik op een van onderstaande links voor nadere informatie betreffende:
– [Vereniging Latijnse Liturgie]
– [Programma Ledendag 2018]

Tridentijnse Mis

De Tridentijnse mis is de vorm van de Katholieke eredienst die vóór de hervormingen in de jaren zestig, volgend op besluiten van het Tweede Vaticaanse Concilie, algemeen werd gebruikt. Deze vorm van de misviering is in 1570 door paus Pius V gestandaardiseerd en veralgemeend, naar aanleiding van het toenmalige Concilie van Trente (in het Latijn: Concilium Tridentinum) (1545-1563), vanwaar de naam Tridentijns. De gebruikte teksten zijn echter grotendeels veel ouder, ze zijn dan ook nagenoeg gelijk aan die tijdens het pausschap van Gregorius de Grote uit de 6e eeuw (590-604).

Deze oude misorde (Ordo Missae) van paus Pius V werd gedurende de jaren 60 aangepast, en in 1970 grotendeels vervangen door een nieuwe misorde (Novus Ordo Missae) als liturgie voor het gebied van de Romeinse ritus, en in de praktijk voor het gehele Latijnse deel van de Katholieke Kerk, dat wil zeggen bijna alle katholieke kerken buiten Oost-Europa en het Midden-Oosten. Deze wijzigingen in de mis zijn uitgevoerd naar aanleiding van bepalingen van het Tweede Vaticaanse Concilie, waar onder andere is besloten om in de uiterlijke aspecten van het geloof meer aansluiting te zoeken bij de verschillende culturen van de wereld, en de veranderde tijdsgeest. De Tridentijnse mis werd echter nooit formeel afgeschaft en zelfs op 7 juli 2007 in ere hersteld door middel van het motu proprio, een besluit uit eigen beweging van Paus Benedictus XVI, Summorum Pontificum. Sindsdien wordt de Tridentijnse mis, in de editie 1962 van het Romeinse misboek (Missale Romanum, van paus Johannes XXIII), beschouwd als de buitengewone vorm van de Latijnse ritus, terwijl het Missale Romanum van 1970 (Novus Ordo Missae van paus Paulus VI) de gewone vorm of uitdrukking is. Dit Motu Proprio is in werking getreden op 14 september 2007. Het staat nu dus alle priesters van de Latijnse ritus (Romeinse ritus) weer vrij om volgens het Romeins misboek van 1962 te celebreren, zowel privé als publiek. De bisschoppen wordt nadrukkelijk verzocht om te voldoen aan de wensen van een groep van gelovigen die de Tridentijnse liturgie aanhangen.

Pastorale Hulp en Overlijden