Passion 09-04-2017
Passion 09-04-2017

Passion 09-04-2017

Passion: Wereld JongerenDag 2017 op Palmzondag
19 april 2017 te Zeist

Passion_300x152Paus Franciscus heeft de Wereldjongerendag van dit jaar als thema gegeven: ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!’
(Lc 1, 49) uit het Magnificat (de lofzang van Maria).

Jongerenwerker Amanda Praseres: “In het Aartsbisdom noemen we deze jaarlijkse WJD op Palmzondag (dit jaar op 9 april): Passion.
Aangespoord door het thema vieren we met jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht deze dag met veel aandacht voor Maria en het Paasmysterie van Jezus Christus.”

Nadere informatie dag en busreis [Klik Hier]

Pastorale Hulp en Overlijden