Het nieuwe Onze Vader
Het nieuwe Onze Vader

Het nieuwe Onze Vader

Het nieuwe Onze Vader

bidden_02Aan het begin van het nieuwe Kerkelijk Jaar dat, op 26/27 november 2016, aanvangt met de Eerste Zondag van de Advent, zullen alle RK- Kerken in Nederland en Vlaanderen een aangepaste nieuwe tekst van het Onze Vader gaan bidden of zingen.
Om vertrouwd te raken met de aangepaste tekst geven we hem hieronder weer.
Dik gedrukt ziet u de veranderingen.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Voor het waarom van deze aanpassingen  [klik hier]

 

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden