WillibrordProcessie (Zondag; 13 september 2015)
WillibrordProcessie (Zondag; 13 september 2015)

WillibrordProcessie (Zondag; 13 september 2015)

De Willibrordprocessie te Utrecht vindt dit jaar plaats op zondag 13 september.

OHet is een gebeuren waarbij we met een zekere trots publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof.
Het gaat dus om een belangrijk moment voor het Aartsbisdom Utrecht.
Mgr. H.W. Woorts, waarnemend pastoor van de Salvatorparochie en pastor O. Swijnenberg, parochievicaris, nodigen alle gelovigen uit het Aartsbisdom uit om deel te nemen aan deze processie. Met de schrijn van de heilige Willibrord in ons midden, groeperen wij ons rond de eerste verkondiger van het christelijk geloof in onze streken. Het zou mooi zijn, wanneer uit alle hoeken van ons Aartsbisdom kinderen, jongeren en volwassenen op 13 september naar Utrecht komen die niet schromen zich aan te sluiten. Samen tonen wij in vrijheid de vreugde van ons geloof. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met de opvolger van St. Willibrord. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en heel ons Aartsbisdom een blij geloofsgetuigenis mag zijn. Wij vormen geen gemeenschap die in zichzelf  opgesloten is, maar wij leven vanuit een geloof dat – letterlijk –  de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van de heilige Willibrord.

Programma:
[column col=”1/4″]
15.45 uur

15.50 uur
16.00 uur
16.45 uur
[/column]
[column col=”3/4″]
Verzamelen ons rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof.
Opstellen op het Janskerkhof.
Begin van de processie.
Pontificale vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Agens: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht
[/column]

 

Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).

(Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers die willen meelopen in de processie worden verzocht eigen liturgische kleding (wit) mee te nemen. Zij kunnen zich vanaf 15.00 uur omkleden in de het Ariënsinstituut, Keistraat 9. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.)

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden