Vrijwilligersavond St.-Jozefkerk (Vrijdagavond; 19 juni 2015)
Vrijwilligersavond St.-Jozefkerk (Vrijdagavond; 19 juni 2015)

Vrijwilligersavond St.-Jozefkerk (Vrijdagavond; 19 juni 2015)

Op 19 juni a.s. willen wij graag de vrijwilligers van onze St.-Jozefgeloofsgemeenschap uitnodigen voor een gezellige avond.

Vrijwilliger_01

Het is een bekend gegeven dat zonder vrijwilligers geen enkele organisatie draaiende gehouden kan worden. Met name in geloofsgemeenschappen nemen zij een heel belangrijke positie in. Zonder hen is het voortbestaan niet mogelijk.
Wij mogen ons als St.-Jozefgeloofsgemeenschap gelukkig prijzen dat er nog mensen zijn die zich op diverse fronten belangeloos inzetten. Vele werkgroepen doen, ook achter de schermen, onmisbaar werk. Helaas moeten wij constateren dat er steeds meer mensen om diverse redenen af moeten haken en dat er heel slecht aan vervangers te komen is. Men ziet dat de vrijwilligersploegen in rap tempo vergrijzen. Onze hoop is nog steeds gericht op nieuwkomers.

Om onze dank en waardering uit te spreken voor diegenen die nog wel betrokken zijn bij het functioneren van de geloofsgemeenschap willen we hen een avond aanbieden, waar men onder het genot van een hapje en drankje ontspannen bij elkaar kan komen.

De avond wordt gehouden in het Saam.
Vrijdag 19 juni 2015; aanvang 19.30 uur tot (circa) 23.30 uur.
Hopelijk mogen wij een groot aantal actieve vrijwilligers begroeten!!!

Namens de Locatieraad van de St. Jozefgeloofsgemeenschap,
Nel Oude Nijhuis.

 

Call Now ButtonPastorale Hulp en Overlijden