Open Kloosterdag (Zondag; 14 juni 2015)

KloosterDagBijna vijftig kloosters verspreid over heel Nederland zetten zondag 14 juni 2015 hun deuren open tijdens de zevende landelijke ‘Open Kloosterdag’. Voorgaande edities vonden plaats in achtereenvolgens 2000, 2003, 2006, 2008, 2012 en 2014. Met deze extra editie sluit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) aan op het wereldwijde Jaar van het Godgewijde Leven dat door paus Franciscus is uitgeroepen. De gezamenlijke religieuzen beschouwen dit ‘Jaar’, dat op 21 november 2014 van start is gegaan, als een kans om de aandacht te vestigen op de diversiteit van het religieuze leven in Nederland.

Met de Open Kloosterdag willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Tijdens de Open Kloosterdag gaat speciale aandacht uit naar de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen. Op [www.openkloosterdag.nl] staat een overzicht van het programmaaanbod in de verschillende kloosters. In het Aartsbisdom Utrecht zijn de volgende kloosters te bezoeken: Karmelgroep Almelo, Karmel Nazareth en Abdij Koningsoord in Arnhem, het Dominicanen klooster in Huissen, Priorij Emmaus in Maarssen, de Zusters Augustinessen van Sint Monica en het Klooster Cenakel in Utrecht en het Karmelietenklooster in Zenderen.
NB: Om teleurstellingen te voorkomen dienen bezoekers zich tevoren te informeren over het programma in het klooster dat men wenst te bezoeken. In sommige geval-len is aanmelding verplicht.

Dit vind je misschien ook leuk...

Call Now ButtonPastorale Hulp en overlijden